> MACRO galeries <


> Galeria 1 <

> Galeria 2 <

> Galeria 3 <

> Galeria 4 <

> Galeria 5 <


El mon de les coses petites sempre ens ofereix una visió captivadora. Una cop la tècnica fotogràfica ho ha permès, l'impuls de captar i conservar un moment donat s'ha fet extensiu a els organismes diminuts que ens rodegen.

En la fotografia d'aproximació es manifesten característiques i detalls que solen passar desapercebuts a l'espectador. Motius que poden semblar comuns es transformen en imatges extraordinàries.